Astronomies

Astronomies és un dol, un viatge pel temps i l’espai, una passejada per un Univers, viscut, creat i fet a mida, que descriu un procés d’aprenentatge i reconeixement personal i la seva expressió artística en llenguatge fotogràfic.

Parla de l’absència, de la pèrdua i del recorregut per acceptar-les i s’articula a través de petits textos, sovint més suggerents que explicatius, que donen veu a les set diferents etapes del procés: “I de sobte, negre”, “Assimilant”, “De lluny”, “Reenfocant”, “Esdevenir”, “Pau_sa” i “Victòria”.

El projecte té dos nivells de lectura: un primer nivell formal, que explica una evolució visual que, a partir d’un eclipsi (un fenomen real), ens mostra com aquest es desintegra i es transforma en imatges construïdes, una evolució conceptual i matèrica que s’ajuda de diferents elements que remeten al temps i a l’espai en un relat formalment coherent; i un segon nivell de lectura més personal on, a mode de subtext, i en forma de seqüència, s’encadenen les diferents etapes d’un procés més complex, el dol.