Statment/Bio

La meva vida va lligada a la fotografia des que vaig començar la carrera de Belles Arts l’any 2001. Allí vaig aprendre a mirar amb cura i calma cada traç, imatge i moviment.

El meu dia a dia és la fotografia publicitària, de tant en tant la docència i en el meu espai creatiu ho és la matèria, que es recull sota l’aparença de pigments; tinta i serigrafia pinzellada sobre objectes inorgànics, orgànics a vegades, preservant un estat d’entretemps; un contacte permanent d’allò que és efímer.

Construir l’escena, impregnar-me d’ella.

Mi vida va ligada a la fotografía desde que empecé la carrera de Bellas Artes en el 2001. Allí aprendí a mirar con cuidado y calma cada trazo, imagen y movimiento.

Mi día a día es la fotografía publicitaria, en ocasiones la docencia y en mi espacio creativo lo es la materia, que se recoge bajo apariencia de pigmentos; tinta y serigrafía pincelada sobre objetos inorgánicos, orgánicos a veces, preservando un estado de entretiempo; un contacto permanente de aquello que es efímero. 

Construir la escena, impregnarme de ella.